Blog

EMDR

Açılımı göz hareketleri ( ya da dokunsal veya işitsel) ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. Emdr Ruhsal problemlemlerin sağaltımında kullanılan kısa sürede etkili sonuçlara ulaşmamızı sağlayan psikoterapi yöntemidir. Bu Terapi yaklaşımı 1987 yılında Fransa’da Dr. Francine Sahapiro ile başlamış ve tüm dünya ülkelerine yayılmış, uluslararası seçkin…

Sınav Kaygısı

SINAV KAYGISI Kaygı, herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın olağan bir parçasıdır. Normal düzeyde kaygı, fazladan yarım saat çalışmamızı sağlar. Fakat yoğun kaygı durumunda sınav öncesi öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olur ve başarının düşmesine yol açar.…