Çocuk – Ergen Terapisi

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Bireyin gelişiminin (biyolojik/fiziksel, duygusal, zihinsel ) en sağlıklı biçimde ilerlemesi için o daha bebekken temel dinamikleri atılan ruh sağlığının da gelişiminin en azami düzeyde ilerlemesi gerekmektedir. Ebeveynler, çocuklarının gelişimlerini takip edip ruh sağlığı noktasında da gerekli desteği almak için ruh sağlığı uzmanlarından yardım almalıdır. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışmalarda normreferencetools (norma dayalı araçlar) ve non-norm referencetools (norma dayanmayan araçlar) gibi araçlardan yararlanılmaktadır. Uyumsuz davranışların erken saptanıp erken müdahale yapılması büyük önem taşımaktadır.

 ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Uyum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Fobiler 
 • ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) 
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Tik Bozukluğu
 • Kekeleme
 • Konuşma Bozuklukları
 • Uyumama,
 • Travma
 • Parmak emme
 • Altını ıslatma
 • Takıntılı Saplantılı Davranışlar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 •  Öfke, uyum  problemleri
 •  Zeka Testleri 

Uygulanan Terapi Yöntemleri

 • Davranışsal Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi 
 • Çözüm Odaklı Terapi
 • Travma Terapisi EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniği)
 • Pea Body (Receptive Language- Alıcı Dil Becerisi)
 • Sosyometri
 • Bender Gestalt (Görsel Motor Algılama Testi)
 • Bir Adam Çiz

Cümle Tamamlama çocuk psikoterapisinde uyguladığımız ölçme değerlendirme materyalleridir.

Ayrıca çocuk psikoterapisinde çözüm odaklı terapi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yaklaşımla çocuktaki problemi dinleme, problemi anlama, problemi yeniden çerçevelendirme, çocuğa yönelik övgü, cesaretlendirme, çözüm için amacın belirlenmesi, davranış değişiklikleri bulma hedeflenmektedir.

Çözüm odaklı terapi, problemin kendisinden çok çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın/çocuğun güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir, danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlaması konusunda cesaretlendirilir. Varılan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olan şeyleri yaratmayı ve artırmayı amaçlar.

“Probleminizi onu yaratmış  olan düşünce sistemi ile çözemezsiniz”Albert Einstein

Psikolog Dilek ALTIN