Mora Terapi Quantum Freguency Technology

MORA ismi bu tekniğinin yaratıcısı Dr. Franz Morell ve Eric Rasche’nin soyadlarının baş harflerinin birleşimidir. Dr. Morell, yetmişli yılların ortalarında damadı Elektronik Mühendisi Eric Rasche ile birlikte, vücudun kendi rezonanslarını (salınımlarını) kaydedebilen, analiz edebilen, düzeltebilen ve ardından düzenlenmiş salınımları insan vücuduna geri verebilen bir cihaz geliştirdi. Bu, klasik Biorezonans metodunun doğuşuydu.

  Mora terapi 40 yıl önce Almanya’da başlayıp dünyaya yayılan maddenin frekanslarının detoks amacıyla kullanıldığı maddenin olumsuz etkilerinin minimize edildiği quantum frekas teknolojisi, bio-feadback arınma yöntemidir.

 Sigara, alkol, zararlı kilo yapıcı karbonhidratlar ve diğer maddesel bağımlılıklarda bu yöntem kullanıldığında bağımlılık yapıcı maddelere karşı karşı konulamaz düşkünlük halinin dayanılabilecek, karşı konulabilecek hale gelinmesini sağlamaktadır. Oluşturulan etki kişiden kişiye değişmekle beraber mutlak başarıya ulaşılabilmesi için danışanın bağımlılığını kabul etmesi ve bu durumdan kurtulmak için amaca uygun davranışlar sergilemesi gerekmektedir. Bağımlılık kaynakları itibariyle çok faktörlü bir problem olduğundan yaşanabilecek tüm sorunların çözümüne yönelik kapsamlıçalışma  yapılmalıdır.Bu faktörlerin en başında maddenin bağımlılık yapıcı etkileri olması sebebiyle madde ile mücadele gerekmekte ilk adım maddeyi arındırmaya yönelik Mora Bio-Feadback detoks yöntemi uygulanmaktadır. Bağımlılıkta hedeflenen remisyon aşamasına ulaşana  kadar danışanlar nüks, rekürrens, relapse yaşayacaklarından bu sorunların yaşanacağı ilk 3 aylık dönemde destek seanslarına ihtiyaç duyacaklardır bu sebeple ilk 3 ay içerisinde ücretsiz 2 destekseansı hizmeti verilmektedir. Kişiler her ne kadar kendilerini iyi hissetseler de karşı koyabilme becerilerinin arttırılması için bu seanslara katılmalarını önemle hatırlatıyoruz.Yöntem detayları ve bilimsel atyapısının detaylarıiçin aşağıdaki yazıyı okumanızı rica ederim.Bir an önce bağımlılığın (yemek-obezite,sigara , alkol , madde )esaretinden kurtulup özgür olmanız dileğiyle sağlıklı günler dilerim.

 UYGULAMALI PSİKOLOJİ UZMANI

Erdinç ÇİLİNGİR 

  Özellikle Almanya ve Avrupa ülkelerinde biorezonans metodu olarak adlandırılan tamamlayıcı – integratif tıp akımının başlamasına neden oldu. 35 yıldır, bilimsel çalışmalarla da desteklenen Morell-Rasche yöntemi yıllar içinde terapi etkinliği ve başarısı nedeniyle tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu nedenledir ki pek çok farklı yöntem ve cihaz da biorezonans isminin saygınlığı dolayısıyla aynı işlevleri yapmamasına rağmen bu ismi kullanmaktadır. İsim benzerliklerinin yanıltıcı olmaması adına ve MORA cihazıyla yapılan uygulamaların kendine has etkinliğinden dolayı bu sitede bahsedilen yöntem MORA Terapi olarak anılmaktadır.


MORA Terapi Kısaca…
1) Maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların tedavi amacıyla kullanılmasıdır.
2) Vücudun kendisinden alınan elektromanyetik frekansların tedavi amacıyla kullanılmasıdır.
MORA Terapi’nin Teknik ve Bilimsel Altyapısı:
Homeopati olarak bilinen ve tüm dünyada hızlı şekilde yayılan bir tamamlayıcı tıp yönteminin, geleneksel Çin tıbbının temel önermeleriyle harmanlanması ve bu bilginin yüksek teknolojiyle birleştirilmesi MORA Terapi’yi yaratmıştır. Mora Terapi 1977 yılında doğmuş, zaman içinde elektromanyetik frekanslarla ilgili bilginin artmasıyla birlikte gelişmiş ve 2012 yılının sonunda piyasaya sürülen MORA NOVA-touch cihazı ile dünyadaki en ileri biorezonans teknolojisi aşamasına gelmiştir.
Yöntemi açıklayabilmek için son 40-50 yıldır olan bazı bilimsel gelişmelerden kısaca bahsetmemiz gerekiyor.
Kuantum fiziği tarafından baktığımızda Madde = Enerji’dir. Ya da daha doğrusu; madde enerjinin bir görüntüsü ya da formudur. Bu bilgi şu anda karşımızda duran kuşku götürmez bir bilimsel gerçekliktir. Maddenin teorik yapıtaşlarından olan elektron aynı anda hem parçacık hem de dalga yapısındadır. Yani elektron aynı anda hem maddesel bir birim gibi davranır hem de dalga (frekans) yapısı taşır.

Homeopati Nedir?

Homeopati 200 yıl kadar önce Almanya’da Dr. Hahneman tarafından standardize edilmiş çok eski bir tedavi yöntemidir. Benzerin benzerle tedavi edilmesi savını taşır. Ancak maddesel olarak değil, enerjetik olarak. Kişiye verilen maddeler binlerce kez sulandırılarak verilir. Ki bu sulandırma işlemi çoğu zaman ilacın içinde hiç madde kalmayana kadar devam ettirilir (örnek 400 tane sıfırı yan yana koyduğunuzda olan rakam kadar kez sulandırma).
Homeopatik ilacın yukarıda bahsedilen etkisinin o maddenin sıvı içinde kalan elektromanyetik izine bağlı olabileceği savı (suyun hafızası benzeri) MORA Terapi’nin çıkış noktasıdır. Madenin suyun içinden geçerken bıraktığı olası elektromanyetik iz fotonlar ya da zayıf elektromanyetik frekanslar olarak da tanımlanabilir.   
MORA’nın etkisi maddeye ait bu zayıf elektromanyetik frekanslarla (fotonlarla) vücudun frekanslarının (biofotonların) “rezonansa girmesi” yoluyla olmaktadır. MORA Klasik Homeopati ile Geleneksel Çin Tıbbının ana önermelerini harmanlayan bir metottur. Mora Super Plus ve Mora Nova cihazları Sağlık Bakanlığı tarafından Biyofiziksel Terapi Cihazı (Elektrohomeopati, elektroakupunktur ve biofeedback cihazı) olarak onaylamıştır.

Mora Terapi Nasıl Tedavi Eder?
MORA Terapi yönteminde elektromanyetik frekanslar;
a) Cilt üzerine konulan elektrotlar yardımıyla,
b) Cihazın giriş yeri içerisine konulan maddeler yardımıyla (örneğin sigara ya da alerjen madde),
c) Cihazın giriş yeri içerisine konulan patolojik vücut sıvıları (örneğin idrar yolu enfeksiyonu olan bir kişinin idrarı)
yardımıyla cihaz içine alınır. Optik uncoupling/ayırma uygulandıktan sonra frekans, MORA’ya özgü bir filtre içinden geçirilerek sabit fazlı olarak ters çevrilir ve kişinin vücuduna verilir.

Elektromanyetik Frekans Bilgisi Nasıl Tedavi Eder?     
Hasta organizmanın iyileşmesi, frekanslar üzerinde taşınıldığı düşünülen ve vücut tarafından enerji sistemine emilen bilgi ile sağlanır. Bilgi elektromanyetik niteliktedir ve frekanslar ya da başka bir deyişle fotonlar şeklinde taşınmaktadır. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektromanyetik frekanslar ile dışarıdan verilen frekans arasında rezonansın gerçekleşmesi beraberinde vücutta elektromanyetik anlamda bir değişimi getirir. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektriksel bilgi akupunkturda da bilinen eski bir bilgidir. MORA Terapi “akupunkturun” bu temel bilgisini “homeopati” bilgisiyle birleştirmektedir. MORA Terapi ile yapılan işlemi, vücuttaki elektriksel aktivite içinden toksik – problemli homeopatik bilginin (frekansın) çıkarılması ya da hastalığı gösteren/ hastalığa yol açan problemli elektriksel bilginin silinmesi olarak açıklamak da mümkündür. MORA Color renk tedavilerinde ise yapılan işlem vücuda homeopatik renk frekanslarının yüksek amplifikasyonda (güçlendirilerek) verilmesidir.   

Pratikte MORA Terapi Nasıl Uygulanır?
MORA Terapi uygulamalarını iki sınıfa ayırmak mümkündür…

a) Vücudun elektromanyetik frekans bilgisinin kullanıldığı uygulamalar
Titreşim tıbbının ana kuramına göre, hastalıklar kendini “patolojik vibrasyonlar”olarak elektromanyetik seviyede dışa vurur. Vücuttan alınan elektromanyetik frekans bilgisinin sabit fazda ters çevrilmesinin ya da “Harmonik” ve “Disharmonik” vibrasyonlar olarak ayrılarak sadece problemli frekans grubu (disharmonik) ters çevrilerek patolojik titreşimler yok edilir. Buna “interferans” denir. Uygulamada bedenin zayıf elektronik vibrasyonları hastalık bölgesinin hemen üzerindeki lokal elektrotlar üzerinden cihaza transfer edilir, filtrelenir, ters çevrilir ve programın ayarına göre, ya tüm frekans aralığı ya da kısmi frekans aralıkları hasta bedenine geri aktarılır. MORA Terapi’de bilinen şey, vücuttaki enerji sisteminin 0 ile 400 kHz arasındaki elektromanyetik titreşimlerle yapılandığıdır. Ve düşük frekans bantları daha çok akut hastalıklar ve durumlarla ilişkiliyken üst frekans bantları daha çok kronik problemlerle ilişkilidir. MORA NOVA-touch’ın iki kanalı alt ve üst frekans gruplarında aynı anda-farklı parametrelerle çalışmaktadır.

b) Maddelerin elektromanyetik ışınımlarının kullanıldığı uygulamalar
Bu şekildeki MORA Terapi uygulamalarında elektromanyetik frekanslar beden dışından, başka maddelerden alınır ve tedavi amaçlı kullanılır.
– Dışarıdan kullanılan maddeler… Temizleme amaçlı olarak alerjenler, ağır metaller ya da sigara vb. bağımlılık yapan maddeler gibi…
– Kişiye ait salgılar ve beden sıvıları… Temizleme amaçlı olarak idrar yolu enfeksiyonunda idrar, bronşitte balgam, sinüzitte burun akıntısı, enfekte yaralarda enfekte bölgeden akıntı gibi…
– Homeopatik ilaçlar ya da renkler… Vücuda ekleme amacıyla vücut enerji sistemini değiştiren tanımlanmış frekans grupları… 

TAKLİTLERİNİN ÇOK ÇOK ÖTESİNDE SADECE MORA SUPER PLUSA ÖZGÜ İKİ KANALLI BİOREZONANS TEKNOLOJİSİ
Biorezonansta genel kabul gören bilgi, vücuttaki enerji sisteminin 0 ile 200 kHz arasındaki elektromanyetik titreşimlerle yapılandığıdır. Düşük frekans bantları daha çok akut durumlar ya da hastalıkların akut kısmıyla ilişkiliyken, üst frekans bantları daha çok kronik problemlerle ilişkilidir.

MORA Super Plus cihazında bu iki frekans grubunu ayrı ayrı kullanmak üzere iki kanal bulunmaktadır. MORA Super Plus için sözü edilen iki kanalın anlamı, aynı anda çalışan iki farklı biorezonans cihazının iç içe olduğu ve farklı parametreleri kullanan iki cihazın aynı anda ve eşgüdümlü olarak çalıştığıdır. MORA içindeki birinci kanal cihaz genellikle alt frekanslarda çalışırken; ikinci kanal cihaz üst frekanslarda çalışmaktadır. Başka bir deyişle, birinci kanal silme işlemi yaparken; ikinci kanal bir dengeleme filtreleme işlemi yapmaktadır.

Elektromanyetik osilasyonların ters çevrilerek silinmesi işlemi dünyada ilk kez Dr. F. Morell ve Elektronik Mühendisi E. Rasche tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu kişiler biorezonansın ve MORA’nın kurucularıdır. MO-RA ismi, yöntemi bulan bu iki kişinin soyadlarının birleşiminden oluşmuştur. Biorezonansın zaman içindeki gelişiminde, frekansların fizyolojik filtrelere tabi tutularak patolojik olanların ayrılması ve tedavilerde sadece patolojik osilasyonların silinmesi işlemi de ilk defa MORA ekibi tarafından kullanılmıştır. MORA Super Plus cihazı, içerdiği filtre açısından da şu andaki en gelişmiş teknoloji olarak kabul edilen biorezonans cihazıdır.

Bipolar-Çift Kanallı Tedavi
Farklı frekans aralıkları ya da iki farklı amplifikasyon (sinyal güçlendirmesi) kullanarak yapılan iki farklı biorezonans uygulamasının aynı anda yapılması olarak da özetlenebilir. İki kanallı teknoloji 4 vücut segmentinin kadran ölçümlerinin otomatik yapılabilmesi ve vücudun aynı anda hem düşük hem yüksek frekans aralıkları kullanılarak tedavi edilebilmesine olanak verir. Akut ve kronik durumlara karşılık gelen frekans aralıkları iki kanal üzerinden otomatik olarak kullanılır.

Quadrant Ölçümü ve Otomatik Temel Tedavi Programları
MORA-Terapi seansları vücut kadranından sırasıyla ve otomatik olarak alınan ölçümlerle başlar. Terapi kanallarının seçimi ve el-ayak, input-output konumlarının belirlenmesi bu ölçüme göre cihaz tarafından ayarlanır ve programlar bu ölçümlere göre otomatik olarak başlatılır. Tedavinin ilk kısmının sonunda otomatik olarak tekrar edilen ölçüm, tedavinin kişinin değiştirilmiş durumuna uyumu sağlar.

MORA Super Plus’ın en belirgin özelliklerinden birisi, tedavi parametreleri seçiminin kişiden alınan ölçümlere göre otomatikleştirilmiş olmasıdır. Input-output ayarlamaları; yapılmış olan ölçümlere göre software tarafından belirlenir. Tedavi parametrelerin manuel olarak değiştirilmek istenmesi halinde işlem çok kolay ve pratiktir.

Elektrodermal Screening Ölçüm Teknolojisi

Yiyeceklerin, toksik maddelerin ya da alerjenlerin vücut üzerinde nasıl etkilere yol açtığı; bu maddelerin frekanslarının kullanılmasının cilt üzerinde yarattığı değişikliğe bakılarak değerlendirilebilir. Ayrıca kolayca yapılabilen ölçümler kişiselleştirilmiş programlarının uygulanabilmesine olanak verir.

MORA Super Plus, yapılan elektro-akupunktur ölçümlerinin (EAP testleri) hekim hatalarından bağımsız, kesin ve tekrar edilebilir olması için geliştirilmiş bir teknolojiyi ve ölçüm sistematiğini içinde barındırır.

Zaman içerisinde farklı test teknikleri de geliştirilmiştir. Biorezonansın çıkış noktasında önemli bir yer tutan EAP yani ElektroAkupunktur testlerine şu anda nadiren ihtiyaç duyulmaktadır. Onun yerine Dr. Cornelissen testleri ya da daha enerjetik bazlı testler tercih edilmektedir.

YENİ BİOREZONANS YAKLAŞIMLARI
Biorezonansın 40 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre boyunca MORA’nın taklitleri yapılmaya çalışılmış ancak hiçbir girişim MORA-Terapi’nin geldiği noktaya ulaşamamıştır. Geçen süre içerisinde biorezonans terapilerindeki ana yaklaşımlar da değişmiş ve farklı tedavi şekillleri de ortaya çıkmıştır. MORA, her zaman bu konularda da öncü teknoloji misyonunu devam ettirmiş ve son yıllarda ortaya çıkardığı yenilikler ile biorezonans tedavilerini birkaç adım öteye taşımıştır.

RENK TERAPİLERİ

Biorezonanstaki son ilerleme MORA-Color/Renk tedavilerini yaratan ve frekansın milyonlarca kez amlifiye edilebilmesini (amplifiye etmek – yükseltmek. Örneğin bir müzik çalınırken sesinin açılması-yükseltilmesi gibi düşünülebilir) olanaklı kılarak tedaviler yapan bir Renk Terapi Teknolojisidir. Yüksek amlifikasyon dünyadaki MORA terapistleri arasında önce yeni bir tedavi anlayışı olarak başlamış sonrasında ise bu yeni akım ilk muhteşem meyvesini MORA-Color protokolü ile vermiştir. Renklerin frekansını milyonlarca kez güçlendirebilmeyi mümkün kılan bu teknoloji MORA Super Plus cihazının içinde saklıdır.

MORA cihazının teknolojisinin mümkün kıldığı yüksek amplifikasyonlu terapiler sadece MORA-Color renk terapilerinde değil MORA ile yapılan diğer biorezonans terapilerinde de yeni bir çığır açmış bulunmaktadır.

YENİ NESİL MORA TERAPİ PROGRAMLARI

Bahsedilen bu yeni biorezonans anlayışı ikinci meyvesini önce yeni dönem bağımlılık terapileri, daha sonra ise yeni nesil gıda silme/kilo verme programları ve yeni nesil detoks programları ile vermiştir. MORA-Türkiye tarafından kullanıma sunulan bu yeni protokoller biorezonansı hem bağımlılık protokolünde, hem kilo verme protokolünde, hem de hastalık tedavi protokollerinde yeni ve çok ileri bir noktaya taşımış bulunuyor. Bahsettiğimiz bu yeni MORA-Terapi programları MORA Türkiye’ye lisanslanmış durumdadır.

MORA’NIN ELEKTRONİK HOMEOPATİ ÖZELLİĞİ
Elektrohomeopati dijital hale çevrilmiş ve bilgisayar ortamında saklanan frekanslardır. Yani tedavilerde maddenin kendisi yerine bilgisayar ortamından çağırılan frekansı kullanılabilmektedir. MORA-Terapi’de kullanılan elektrohomeopati setleri uzun zamanın birikimini içermektedir ve toksik-alerjen maddeler dışında Avrupa’nın tüm homeopati bilgisini içinde barındırmaktadır. 

BACH ÇİÇEKLERİ: Psikolojik problemler için kullanılan Dr. Bach tarafından standardize edilmiş Bach Çiçekleri frekanslarını içerir. Bach Çiçekleri’nin hangi durumlar için kullanılacağı ve hangi çiçeğin ne zaman verileceği kişiye doldurtulan bir form yardımıyla seçilir. Tedavide bu şekilde bulunmuş olan Bach Çiçeği frekansı kullanılır. Frekans, kişiye yüklenmesi yanında; aynı zamanda su/alkol karışımı üzerine de yazılabilir ve kişinin bu sıvıyı evde kullanması istenir.

RENKLER: Mora-Color uygulamalarında kullandığımız ve tüm tedavilerde standart hale gelen renk programıdır. Bunlar dışında 14 Ayrı Test Kiti bulunan MORA, toplamda 24 Ayrı ELEKTRONİK HOMEOPATİ Programına sahiptir.


MORA Kalite Standardı
MORA Super Plus, Avrupa Birliği Council Directive 93/42/EEC Annex V’e göre belirlenmiş Class 2-A CE belgeli bir tanı ve tedavi cihazıdır. Mora Super Plus tıbbi cihazlara özgü kalite standardı olan ISO 13485 belgesine de sahiptir.
Mora Super Plus, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Sınıf 2a tıbbi tedavi cihazıdır.
Tedavilerde sinyal iletiminin kusursuzluğu, tedavinin etkinliğini belirler. MORA Super Plus’ta kullanılan en üst düzey kalite standartları ve çift kanallı teknoloji, MORA’nın kendine has güçlü etkinliğinin en önemli sebebidir. MORA, biorezonansı bulan ve geliştiren Alman ekibinin ürünüdür ve Mora Nova gelişmiş biorezonans teknolojisinin uygulandığı özel bir cihazdır.Mora terapi 30 yıl önce Almanya’da başlayıp dünyaya yayılan maddenin frekanslarının detoks amacıyla kullanıldığı maddenin olumsuz etkilerinin minimize edildiği quantum frekas teknolojisi, bio-feadback arınma yöntemidir.

Sigara, alkol, zararlı kilo yapıcı karbonhidratlar ve diğer maddesel bağımlılıklarda bu yöntem kullanıldığında bağımlılık yapıcı maddelere karşı karşı konulamaz düşkünlük halinin dayanılabilecek, karşı konulabilecek hale gelinmesini sağlamaktadır.

Oluşturulan etki kişiden kişiye değişmekle beraber mutlak başarıya ulaşılabilmesi için danışanın bağımlılığını kabul etmesi ve bu durumdan kurtulmak için amaca uygun davranışlar sergilemesi gerekmektedir.

Bağımlılık kaynakları itibariyle çok faktörlü bir problem olduğundan yaşanabilecek tüm sorunların çözümüne yönelik kapsamlı
çalışma  yapılmalıdır.Bu faktörlerin en başında maddenin bağımlılık yapıcı etkileri olması sebebiyle madde ile mücadele gerekmekte ilk adım maddeyi arındırmaya yönelik Mora Bio-Feadback detoks yöntemi uygulanmaktadır.

Bağımlılıkta hedeflenen remisyon aşamasına ulaşana  kadar danışanlar nüks, rekürrens, relapse yaşayacaklarından bu sorunların yaşanacağı ilk 3 aylık dönemde destek seanslarına ihtiyaç duyacaklardır bu sebeple ilk 3 ay içerisinde ücretsiz 2 destek
seansı hizmeti verilmektedir.

Kişiler her ne kadar kendilerini iyi hissetseler de karşı koyabilme becerilerinin arttırılması için bu seanslara katılmalarını önemle hatırlatıyoruz. Bir an önce bağımlılığın esaretinden kurtulup özgür olmanız dileğiyle sağlıklı günler dilerim.